previous arrow
next arrow
Slider
Nota legal

O presente sitio web www.cabanaskdm.com é titularidade de CABANAS KDM. O acceso ao sitio web implica a aceptación do usuario das normas de uso que se establecen para o mesmo, así como a aceptación do contido da cláusula de Exención de responsabilidade e dos Dereitos da Propiedade Intelectual e Industrial aplicable. O usuario deberá consultar as condicións específicas que se establecen para o acceso e uso de determinados servizos dentro da presente Web site. O acceso aos devanditos servizos implica igualmente a aceptación das devanditas cláusulas polo usuario.

Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial

A reprodución total ou parcial do contido da presente Web limítase á autorización expresa de CABANAS KDM. O usuario do presente sitio web comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, transformar ou modificar os contidos do sitio web, incluídos marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, xa sexan titularidade de CABANAS KDM ou de terceiros, a menos que conte coa autorización do titular dos dereitos, nin a suprimir manipular ou de calquera forma alterar o “ copyright”.

Exención de Responsabilidade. Protección de Datos

  1. No sitio web albérgase información proveniente tanto de fontes propias como de terceiros, cun obxectivo puramente informativo quedando eximida CABANAS KDM de calquera responsabilidade que se derive da inexactitude dos devanditos contidos. O acceso ao sitio web é gratuíto e non xera relación comercial, contractual ou profesional algunha entre os seus usuarios e CABANAS KDM.
  2. No sitio web inclúense ligazóns e hipervínculos a outras páxinas Web que posibilitan o acceso ao usuario a prestacións, información e/ou servizos ofrecidos por terceiros e que non pertencen nin se atopan baixo o control de CABANAS KDM. CABANAS KDM non se fai responsable da información contida nos mesmos.
  3. CABANAS KDM non responderá en ningún caso do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario xa sexa no acceso ao sitio web ou no uso das informacións contidas neste así como no acceso ás ligazóns e hipervínculos contidos na presente Web site.
  4. CABANAS KDM poderá modificar, sen aviso previo/previo aviso, a información contida no sitio web así como a súa configuración e presentación.
  5. Nos servizos do sitio web que permiten ao usuario incluír opinións propias, que en todo caso deberán respectar os dereitos á honra e á intimidade e persoal e familiar dos demais usuarios e de terceiros, CABANAS KDM non se fai responsable das opinións vertidas polos usuarios e recoñece a súa potestade de retirar e non publicar os contidos que non respecten devanditos principios ou considere que atentan contra os dereitos fundamentais recoñecidos na normativa vixente.
  6. Ao visitar o sitio web o navegador automaticamente envía a súa dirección IP, o tipo de navegador e outra información, o usuario autoriza a CABANAS KDM a utilizar a devandita información para accións de márketing, xeración de estatísticas e mellora do sitio web. O usuario pode utilizar a configuración do seu navegador para deshabilitar o uso de cookies.
  7. CABANAS KDM ou Google Analytics pode almacenar información de seguimento da actividade do usuario no sitio web, incluíndo proveniencia, páxinas vistas, tempo empregado, información descargada e calquera actividade realizada polo usuario no sitio web. O usuario autoriza a CABANAS KDM a utilizar a devandita información para accións de márketing, xeración de estatísticas e mellora do sitio web.

Os datos de carácter persoal almacenados por CABANAS KDM para a prestación dos servizos incluídos no presente sitio web estarán suxeitos ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal ou lexislación vixente que a substitúa, así como á súa normativa de desenvolvemento.
    En cumprimento da LOPD ( L.Ou. 15/1999, do 13 de decembro)
    CABANAS KDM con CIF: G70345970 e Rexistrada no Rexistro de entidades deportivas de "A Xunta" co número C-11332, e domicilio en:
    Travesía do oito, 6
    15621 - Cabanas (A Coruña)
    España
Informámoslle que os seus datos persoais van ser incorporados a un ficheiro titularidade da empresa. A finalidade do presente ficheiro é poder realizar unha eficaz xestión da súa solicitude a fin de poder enviarlle a resposta requirida. Devanditos datos persoais non serán cedidos a ningún tipo de organización, nin pública nin privada, quedando baixo a plena responsabilidade de CABANAS KDM Os afectados poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición fronte ao Responsable do Ficheiro na seguinte dirección:
    Travesía do oito, 6
    15621 - Cabanas (A Coruña)
    España
    Ou mediante o envío dun e-mail á dirección Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Colabora...     04 concello

logopiekdm

Travesía do oito, 6 - 15621 Cabanas ( A Coruña) - cabanaskdm@gmail.com - 624 050 851

Síguenos en instagram log

deputacion coruna

Nota legal - Política de privacidade - Política de cookies